Noteikumi

Privātuma politika

   Apstrādājot reģistrācijas datus, tiek  ievērots Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Reģistrējoties virtussport.lv mājas lapā, Jūs apliecināt, ka piekrītat, lai Jūsu dati, t.i. vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese tiek izmantoti pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
   Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
Iepirkšanās procesā no Jums tiks lūgti tikai dati, kas nepieciešami pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai, t.i. vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese.

Pēc pasūtījuma apstrādes un izpildes, dati ( vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese), 30 kalendāro dienu laikā no sistēmas tiks izdzēsti.
Aizpildot pasūtījuma formu virtussport.lv interneta veikalā, Jūs piekrītat, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi.
   Nedrīkst nodot un ļaut izmantot trešajām personām Jums piešķirto lietotājvārdu un paroli.

Atteikuma tiesības iepērkoties internetveikalā virtussport.lv

   Slēdzot distances līgumu , t.i. veicot pirkumu interneta veikalā virtussport.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
   Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
   Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem,
tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
   Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam virtussport.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals virtussport.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

   Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri.
Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja precei, kas piegādāta ar kurjeru, konstatēti mehāniski bojājumi un tas nav bijis norādīts uzreiz
pie preces saņemšanas. Pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadzīmē.
Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī.