Privātuma politika

Privātuma politika

   Apstrādājot reģistrācijas datus, tiek  ievērots Fizisko personu datu aizsardzības likums.
Reģistrējoties virtussport.lv mājas lapā, Jūs apliecināt, ka piekrītat, lai Jūsu dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese) tiek izmantoti pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai atbilstoši LR likumdošanas prasībām.
   Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.
Iepirkšanās procesā no Jums tiks lūgti tikai dati, kas nepieciešami pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai, t.i. vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese.*
Aizpildot pasūtījuma formu virtussport.lv interneta veikalā, Jūs piekrītat, ka Jums uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi.
   Nedrīkst nodot un ļaut izmantot trešajām personām Jums piešķirto lietotājvārdu un paroli.

* Pēc pasūtījuma apstrādes un izpildes, dati ( vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr. un epasta adrese), no sistēmas tiks izdzēsti.